Thứ tư ngày 12 tháng 11 năm 2008 | 11:16

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam

Ngày thành lập: 21/2/2003
Địa chỉ: 10 Trần Hưng Đạo, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 85.510.3 811 600
Email: lienhiepquangnam@gmail.com


Chủ tịch: Ông Đinh Văn Thu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 84.510.3 601 555 
Di động:    0913.481.563
Email: thudvqnam@gmail.com

Phó Chủ tịch:
1. Ông Hoàng Châu Sinh
Điện thoại: 84.510.3 810 320
Di động:    0988 796 657
Email: lienhiepquangnam@gmail.com

2. Ông Trần Văn Cận, Phó Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh
Điện thoại: 84.510.3 582 982
Di động:    0913 474 031
Email: bantinhbtgtuqn@vnn.vn

3. Ông Nguyễn Thanh Hồng, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh
Điện thoại: 84.510.3 852 746
Di động:    0903 590 666
Email: ngthong2001@yahoo.fr

Uỷ viên Thư ký: Ông Nguyễn Tăng Thưởng, Trưởng phòng kiểm soát hành chính UBND tỉnh
Điện thoại: 84.510.2 240 712
Di động:    0913 497 099
Email: thuongtram2000@yahoo.fr

 

Các tổ chức thành viên: 

- Hội hữu nghị Việt – Lào
- Hội hữu nghị Việt – Nga
- Hội hữu nghị Việt – Hàn
- Hội hữu nghị Việt - Pháp
- Ban vận động Hội hữu nghị Việt - Nhật
 

Ý kiến phản hồi

Mã xác nhận
Liên kết website
Video

Khởi động dự án "nâng cấp tuyến Nội Bài"

Tiêu điểm